Slovensko2.sk
Užívateľ: neprihlásený
Fotka


Súkromné správy - Otvorená kniha

Na tejto stránke je jednoduchý ilustračný príklad technológie Blockchain. Verejne sa na nej zobrazujú všetky hašované dáta súkromných správ. Každý užívateľ si tu môže podľa dátumu a ID vyhľadať hašované dáta svojej súkromnej správy, a porovnať ich so svojou odoslanou alebo doručenou správou, aby zistil, či v nej nebol pozmenený odosielateľ, príjemca, dátum správy, jej obsah a prípadne i príloha.
Poznámka: Jedná sa len o ilustračný príklad, nakoľko táto "otvorená kniha" nie je v súčasnosti distribuovaná (umiestnená na viacerých nezávislých sieťach, čím by sa zabránilo pozmeneniu dát), kvôli transparentnosti je však verejne prístupná.

Príklad hašovanej správy (sha256), ktorá obsahuje odosielateľa, príjemcu, dátum správy, jej obsah i prílohu: 1qac674216f3e15c761ee1a5e255f067953623c8b388b4459e13f978d7c846f4.
Z hašu sa nedá zistiť pôvodný obsah, avšak pôvodný možno tiež hašovať a výsledky porovnať. Ak budú oba výsledky hašu zhodné, obsah nebol nijak pozmenený. Viac informácií.

Na stránke "Online haš generátor" si môžete pre zaujímavosť vytvoriť haš vášho ľubovoľného textu.


Hašované dáta súkromných správ - všetky

Vybrať dátum: Zobraziť Stiahnuť CSV  

Date
ID
Hash
2019-05-10 11:42:54
76284963458e8018f1c3f70166da0f95780d868c
76603380849597e5fe7caa4f8c61d2fcafc34e3a0ba6898db9023c58aed37717
2019-05-08 11:00:03
4539b192fd7f056d5915281685be23cd8babbb3c
5fd96045c74cde79337cb24babda6b8c72cdb25ecfa9412be717f8bdec0ac5cf
2018-03-01 14:37:15
1e8463687795040db085c223d790a28bc3e4673f
069ca355fb991b742253ac9c9c0b05c6a959a830ebe7adb7bd4da6615409fdcd
2018-03-01 14:08:09
3decae0c7b86dedfaefcf1fdac8b78331a4391ee
bd8b251f5a3e2c170934bc0aff94a478e09902c4b2fcabfdad15b364c85ee41e
2018-02-23 12:28:46
7f980b8e58be0ac4cb9acabca8e453ea9278fe27
92613cfa5b75da03f85c52d827d87d667dfb41ebd631a0e77eb7140c1a11a6c7
2018-02-23 12:24:33
855d24aa5d90854dd2553890d6e2c804ca5bd72a
404d16c3c3a9fd05b5323620b4a0fd51724d195360a30150f93cad6241e484d1
2018-02-22 22:21:12
3a29ff18880f6830e12fb577b830b75124bc7429
57b7bad266e8004c6dcee54d925f0eb6c254e78095d93cc894678d2dd990fc9f
2018-02-22 22:18:10
e28e3e430d91df0febcc3d452346c54f0b0b587d
9875385f4c602fa50376a6b96502cb937431308cb16379cffb54ced636ae631b
2018-02-22 22:16:06
135fc10b160a29aec8515ae1e29f1648402f8653
e5c9ac8a497386caab3ef235d7a94b443b9b879be44bc030b58e1907e92aa047
2018-02-22 22:12:32
34bb899a2ae962df205e93ff601bdf650837859d
4a9cd2aa8b1d0cc2f0913f06f72f7d0def815a0c1c2cca5a06729174b88ea628
2018-02-21 09:46:04
a6ca222089c6bae020e49274c53fd3db0b58cb1d
85ffa0176eb8312f3bd72cfa9c0320f5f8fccaa2f7ec0f17789276e4182b1a76
2018-02-21 09:43:56
cd17965f5df2fc5b39de97e9b9eabbaaebac6e13
1083c168c30728d2df98a17976754db3b2c7c7a8dc8eabc372aabc79a40a522f
2018-02-19 09:54:19
40d722ea6c1f89bc0a361275e9e5a442debfae74
bcaeffd3f7d59e42990bbb94545801763328634af405ba31f732cee256c6eb80
2018-02-19 09:52:49
833846a655439c0a8563c6048ed53a392d01f66a
186a46199feb0f2e7bec99f524e549f1e7ff27d8eab5a9065a0f279b9e9ed69c
2018-02-19 09:51:24
aa8afdc3cf422e6e5daeeadba1e4f55365a05a8c
0cd9a7a06cb47db9debb8e75f4e06c763aed417757bce8e18e39fe9d732d93e2
2018-02-19 09:49:18
98c69691355916e869600be324c88edf9bb7baeb
a3dec3c545d95bdb0b2b025859bab9fc16eaa8ac04ca7eda0e6fcbca9b9f1f50
2018-02-14 23:52:21
2sd5ghfr58eh4f8d5etr54smjd1584fgh4t15sdq
1qac674216f3e15c761ee1a5e255f067953623c8b388b4459e13f978d7c846f4
2018-02-14 23:43:59
1e26503363aa9663adf1d6c5ca8e29eef38bb971
b086115f2188fa2bbbf6ee810fd67448e1a8148648ae55d2f98202664b54adbd
2016-04-22 11:02:51
e6e2ee09bba5977bd6d99bdcc5840124faa27f7d
a01acc59d8032764b037f65bba81e0994f221c5dfbf6f6c9871fcadc8966d408
2012-11-17 10:42:07
0a12869e22a99c55ebbb58136d7016a4465e908a
e902d69a358f5f17cd19aefa2180e5ee5534e22e491f43f3bd20eedfa0654f10
2010-05-28 14:32:28
272d537e4dae2975fe9f02e83175b613ca62d271
1140b989e650814d34ef275495928dabf12dcaa2466a58342d043c19d42558fa
2000-04-14 11:25:36
1f7dc6c480bb0ba43ac089ab06d1a4f9b4050ca2
29b72d8add19b2736435c6c1fbba0780aab1df999df6d8e488a3555ac20e7d49
1998-07-12 15:28:02
40c35f488c2c7bdcdf89610c81c638fa7497aea7
ab42cfab1b44a948370e0460e473985da3cedbc2134236feb322f8bc7b2072fb
1970-01-01 00:00:00
a94a8fe5ccb19ba61c4c0873d391e987982fbbd3
a243e4e0518203935904addb3e96d7a7b2a3e4d49b47175933c0b18485f75594
Dátum a čas sú v UTC.