Slovensko2.sk
Užívateľ: neprihlásený
Fotka


Podmienky používania


Obsah: Poznámka: Niektoré stránky sú prostredníctvom tu uvedených odkazov prístupné až po prihlásení, nakoľko príslušné akcie, nastavenia môžu realizovať len zaregistrovaní a prihlásení užívatelia.

Registrácia

Na úspešnú registráciu je potrebné súhlasiť s týmito podmienkami používania. Registračný formulár je na stránke "Registrácia".

Pri registrácii je potrebné uviesť tieto údaje:
 • Prezývku
 • E-mail
 • Heslo
Prezývka – zakázané je používať nevhodné prezývky (nevhodné slová, mená iných osôb a pod.)
E-mail – adresa musí byť funkčná, nakoľko sa na ňu zasielajú rôzne notifikácie, oznamy.
Heslo – malo by byť dostatočne bezpečné (dlhé min. 8 znakov). Týmto heslom sa šifrujú aj rôzne iné údaje (napr. Grid karta a pod.).

Nepovinné voľby sú:
 • Grid karta
 • Newsletter
Grid karta – slúži pri prihlásení ako viacfaktorová autentifikácia. Viac informácií o Grid karte.
Newsletter – užívateľovi môžu byť na jeho e-mail zasielané spravodajské informácie. Každý takýto e-mail obsahuje odkaz, prostredníctvom ktorého je možné túto službu zrušiť. Zrušiť ju je možné kedykoľvek aj v nastaveniach.

Okrem prezývky je možné všetky odoslané údaje v nastaveniach kedykoľvek zmeniť.

Proces registrácie je jednoduchý a pozostáva z 2 krokov:
 1. Odoslanie údajov prostredníctvom registračného formulára na stránke "Registrácia".
 2. Potvrdenie, dokončenie registrácie kliknutím na odkaz v následne zaslanom e-maily.
Ak sa registrácia nepotvrdí, nedokončí a užívateľ sa neprihlási do 3 dní, záznam bude automaticky zmazaný.
Ak po registrácii nebude e-mail doručený, treba si v elektronickej pošte skontrolovať priečinok "Spam".

Po registrácii je každému užívateľovi pridelené identifikačné ID číslo. Jedná sa o jedinečné 18 miestne náhodne generované číslo (napr. ID číslo: 405108973729149577), ktoré rovnako ako prezývka slúži na identifikáciu užívateľa v systéme (je číselnou alternatívou prezývky).

Heslo je v databáze hašované funkciou password_hash().

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu ľubovoľný záznam, registráciu zablokovať alebo odstrániť.

Grid karta

Grid karta je po hesle ďalším bezpečnostným prvkom. Je to pre každého užívateľa generovaná unikátna mriežka s písmenami (totožné dáta nemá nikto iný), a používa sa spolu s e-mailom a heslom na bezpečnejšie prihlasovanie k účtu. Na rozdiel od hesla, ktoré je stále rovnaké, sú požadované 4 písmena z karty pri každom prihlásení odlišné, takže aj keď ich niekto v internetovej sieti zachytí, odpočuje, nebude ich môcť použiť pri ďalšom prihlásení.

Pri registrácii po zvolení si používania Grid karty sa karta ihneď automaticky zašle e-mailom, a možno si ju následne vytlačiť. Nakoľko však e-maily nie sú šifrované, doporučuje sa po prvom prihlásení si v nastaveniach generovať novú kartu, kedy je už prenos šifrovaný (https).Po bežnom prihlásení (e-mailom a heslom) sa následne zobrazí ešte formulár so 4 políčkami na vloženie príslušných písmen z Grid karty, ktoré sa vyhľadajú na základe uvedených súradníc.
Napr. do prvého políčka formulára s popisom súradnice "H3" sa vloží z Grid karty písmeno "b" (na veľkosti písmena nezáleží). Takto sa postupuje aj pri ostatných zvyšných políčkach.Po 5 neúspešných pokusoch sa prihlásenie z bezpečnostných dôvodov dočasne zablokuje. Ak ste prihlasovacie údaje zabudli alebo Grid kartu stratili, môžete si nechať zaslať nové heslo na váš e-mail na stránke "Zabudnuté heslo".
Čas na odoslanie údajov z Grid karty je 5 minút.
Po 100 použití Grid karty sa zobrazí oznam s doporučením na jej zmenu za novú. Zmenu možno vykonať ihneď v nastaveniach.

V databáze sú identifikačné údaje karty a jej dáta oddelené, a obe sú zašifrované heslom užívateľa, tzn. nikto iný ich nepozná. Zašifrované sú funkciou openssl_encrypt() a metódou AES-256-CBC, pričom inicializačný vektor je tiež odvodený z hesla užívateľa.

Kartu si možno kedykoľvek zmeniť alebo i zrušiť jej používanie, prípadne si ju znovu aktivovať.

Výhody Grid karty:
 • Možno si ju vytlačiť na papier a zmestí sa napr. aj do peňaženky a pod.
 • Je ju možné používať na akomkoľvek zariadení s ľubovoľným operačným systémom.
 • Je odolná voči softvérovým chybám – papier nemožno infikovať škodlivým kódom.
 • Na rozdiel od notifikačných SMS-iek ju nemožno minimálne odpočúvať (SS7 a pod.).
 • Kvôli množstvu kombinácii je odolná aj voči odchytávaniu klávesnice alebo skenovaniu monitora a pod.
 • V prípade jej straty nálezca nevie k akému účtu patrí, a stále je ešte na prihlásenie potrebné heslo.
 • Upozornenie: Grid karta rovnako ako iné viacfaktorové autentifikácie (heslá, SMS-ky, USB kľúče, kalkulátory a pod.) nedokáže chrániť pred MITM (man-in-the-middle) útokom a krádežou identity.

PIN kód

Po registrácií obdrží užívateľ e-mail, ktorý obsahuje aj náhodne generovaný PIN kód, ktorý tvoria 4 číslice. PIN kód je potrebný (spolu s e-mailom) v prípade zabudnutia hesla.

V prípade zabudnutia hesla sa požíva PIN kód kvôli tomu, aby niekto nemohol nejak zneužiť prípadnú znalosť e-mailovej adresy iného užívateľa. Je akýmsi bezpečnostným prvkom.

Po 5 neúspešných pokusoch (nesprávny PIN kód) sa z bezpečnostných dôvodov dočasne zablokuje možnosť nechať si zaslať nové heslo.

Okrem prvého e-mailu po registrácii sa PIN kód nikde nezobrazuje. V nastaveniach je ho možné zmeniť si za ľubovoľný, a v databáze je hašovaný funkciou password_hash().

Nakoľko však e-maily nie sú šifrované, doporučuje sa po prvom prihlásení si v nastaveniach PIN kód zmeniť, kedy je už prenos šifrovaný (https).

Newsletter

Užívateľovi môžu byť na jeho e-mail zasielané spravodajské informácie. Každý takýto e-mail obsahuje odkaz, prostredníctvom ktorého je možné túto službu zrušiť. Zrušiť je ju možné kedykoľvek aj v nastaveniach, prípadne je ju možné kedykoľvek znovu aktivovať.

Prihlásenie

Prihlasuje sa štandardným spôsobom a to e-mailom a heslom na stránke "Prihlásenie".

Ak je aktivovaná dvojfaktorová autentifikácia prostredníctvom Grid karty, tak po úspešnom prihlásení sa e-mailom a heslom sa následne zobrazí ešte formulár so 4 políčkami na odoslanie príslušných údajov z nej. Až následne bude prihlásenie úspešné. Viac informácií o Grid karte.

Po 5 neúspešných pokusoch o prihlásenie sa e-mailom a heslom (nesprávne heslo) bude z bezpečnostných dôvodov prihlasovanie dočasne zablokované.
Po 5 neúspešných pokusoch o prihlásenie sa prostredníctvom Grid karty bude z bezpečnostných dôvodov prihlasovanie tiež dočasne zablokované.

Zabudnuté heslo

Ak ste zabudli prihlasovacie údaje alebo stratili Grid kartu, môžete si nechať zaslať nové heslo na váš e-mail na stránke "Zabudnuté heslo".

Spolu s e-mailom, na ktorý bude zaslané nové heslo, bude potrebné do formulára uviesť aj PIN kód. Náhodne generovaný PIN kód obsahoval prvý e-mail, ktorým sa potvrdzovala registrácia. Viac informácií o PIN kóde.

Po 5 neúspešných pokusoch o zaslanie nového hesla (nesprávny PIN kód) bude z bezpečnostných dôvodov zasielanie nového hesla dočasne zablokované.

Novým heslom sa prihlasuje na stránke "Zabudnuté heslo - Prihlásenie", a spolu s e-mailom a novým heslom je potrebné tiež uviesť aj PIN kód. Jedná sa o bezpečnostné opatrenie, nakoľko e-mail s novým heslom nie je šifrovaný, ale svoj PIN kód pozná len užívateľ (ak si ho v nastaveniach zmenil po prvom prihlásení).

Po 5 neúspešných pokusoch o prihlásenie sa novým heslom bude z bezpečnostných dôvodov prihlasovanie zablokované.
Funkciu "Zabudnuté heslo" je z bezpečnostných dôvodov povolené celkovo použiť len 5 krát. Po prekročení tohto limitu však môžete kontaktovať prevádzkovateľa.

Automatické odhlásenie

Po 1 hodine po prihlásení dôjde k automatickému odhláseniu zo systému. Jedná sa o bezpečnostné opatrenie. 3 minúty pred automatickým odhlásením sa zobrazí o tom oznámenie, a tiež sa po celú dobu zobrazuje odpočítavanie času do odhlásenia (JavaScript).

1 hodina je predvolená hodnota, avšak v nastaveniach v menu "Ďalšie" je ju možné zmeniť za ľubovoľnú od 15 minút až do 12 hodín. Zmena sa prejaví až po ďaľšom prihlásení.

Z bezpečnostných dôvodov nie je k dispozícii funkcia "Zapamätať si prihlásenie". Avšak v prípade záujmu užívateľov a ak to aj dovolí bezpečnosť aplikácie, tak v takom prípade môže byť táto funkcia automatického prihlasovania pridaná (cookie a otlačok prehliadača).

Profil

Každý užívateľ má k dispozícii profilovú stránku, ktorá, podľa nastavení, zobrazuje rôzne informácie rôznemu okruhu užívateľov. Povinne sa zobrazuje len prezývka a ID číslo užívateľa. Okrem týchto údajov sa môžu zobrazovať:
 • Obrázok
 • Motto
 • Štát
 • Dátum registrácie
 • Dátum posledného prihlásenia
 • Moji priatelia - užívatelia, ktorých som si ja pridal medzi priateľov.
 • Ja priateľ - užívatelia, ktorí si ma pridali medzi priateľov.
Na stránke profilu sa zobrazuje len zopár priateľov a to podľa náhodného poradia. Ak je ich viac, možno si ich všetkých nechať zobraziť na samostatnej stránke.

Žiadosti o priateľstvo

Každého užívateľa je možné požiadať o priateľstvo - o pridanie medzi priateľov. Všetky žiadosti sa zobrazujú v priečinku "Žiadosti o priateľstvo", ktorý obsahuje následovné kategórie:
 • Doručené - všetky doručené ešte nepotvrdené žiadosti o priateľstvo.
 • Skryté - dočasne skryté žiadosti, ktoré sa po 10 dňoch znovu zobrazia v priečinku "Doručené".
 • Spam - žiadosti v tomto priečinku sa po 30 dňoch automaticky zmažú.
 • Zmazané - žiadosti v tomto priečinku sa po 30 dňoch automaticky zmažú. Manuálne ich možno navždy zmazať aj skôr.
 • Moje odoslané - všetky odoslané ešte nepotvrdené žiadosti o priateľstvo
S doručenou žiadosťou o priateľstvo možno vykonávať následovné úkony:
 • Zmazať, odmietnuť žiadosť - žiadosť sa presunie do priečinka "Zmazané".
 • Spam - žiadosť sa presunie do priečinka "Spam".
 • Navždy zmazať - žiadosť z priečinka "Zmazané" sa navždy zmaže.
 • Dočasne skryť žiadosť - žiadosť sa dočasne skryje, a po 10 dňoch sa znovu zobrazí v priečinku "Doručené".
 • Pridať medzi priateľov na 30 dní - po uplynutí tejto doby sa užívateľ prestane zobrazovať medzi priateľmi, avšak túto obmedzenú dobu je možné kedykoľvek predĺžiť.
 • Pridať medzi priateľov bez obmedzenia. Neskôr, v prípade potreby, je možné pridanie kedykoľvek skrátiť na 30 dní alebo i zrušiť.
Žiadosť o priateľstvo možno poslať tomu užívateľovi, ktorý ešte nie je priateľom alebo ktorý nemá žiadosť (až po zmazaní predchádzajúcu žiadosti po 30 dňoch mu možno poslať znovu ďalšiu).

Priatelia

V priečinku "Priatelia" sa zobrazujú aktuálni priatelia, a obsahuje následovné kategórie:
 • Moji priatelia - užívatelia, ktorých som si ja pridal medzi priateľov.
 • Ja priateľ - užívatelia, ktorí si ma pridali medzi priateľov.
 • Pred expiráciou - moji priatelia pred uplynutím doby platnosti.
S pridanými priateľmi možno vykonávať následovné úkony:
 • Zmazať priateľa - zmazať mnou pridaného priateľa.
 • Zmazať seba ako priateľa - zmazať seba u užívateľa, ktorý si ma pridal.
 • Zobrazovať všetkým - zobrazovať seba alebo priateľa všetkým.
 • Zobrazovať len mne a priateľovi – zobrazovať seba alebo priateľa len mne a priateľovi.
 • Upraviť platnosť na 30 dní - skrátiť zobrazovanie priateľa na 30 dní.
 • Predĺžiť platnosť na 30 dní – predĺžiť zobrazovanie priateľa na 30 dní.
 • Nastaviť platnosť bez obmedzenia. V prípade potreby je možné zobrazovanie kedykoľvek skrátiť na 30 dní alebo i zrušiť.
Ďalšie možnosti nastavenia zobrazovania rôznych informácií priateľom sú v priečinku "Nastavenia - Profil".

Hľadať priateľov

Aplikácia umožňuje vyhľadať užívateľa podľa prezývky (neskôr bude možnosť aj podľa iných parametrov). Na jeho vyhľadanie stačí odoslať len časť jeho prezývky. Následne nájdeného užívateľa možno požiadať o priateľstvo, poslať mu súkromnú správu, pozrieť si jeho profil a pod.

Súkromné správy

Užívatelia si môžu medzi sebou posielať súkromné správy. Jedná sa o akúsi obdobu e-mailu, avšak miesto e-mailovej adresy príjemcu sa uvádza jeho prezývka alebo ID číslo. Funkcia "Súkromné správy" obsahuje priečinky: Odosielateľovi súkromnej správy sa aj zobrazí, kedy bola jeho odoslaná správa príjemcom i prečítaná (napr. aj v priečinkoch "Prečítané" a "Neprečítané"). Časy sa zobrazujú podľa nastavenej časovej zóny.

Príjemca správy tiež obdrží na svoju e-mailovú adresu notifikáciu o doručení novej súkromnej správy, ak si túto možnosť v nastaveniach povolil.

Súkromné správy nachádzajúce sa v priečinkoch "Spam" alebo "Kôš" budú po 30 dňoch automaticky zmazané.

Každej správe tiež možno nastaviť prioritu, pričom predvolená hodnota je "Normálna". Možno si vybrať z týchto priorít:
 • Nízka
 • Normálna
 • Vysoká
V súčasnosti si systém odosielania súkromných správ vyžaduje potvrdenie odoslania heslom. Po 5 neúspešných pokusoch sa odosielanie z bezpečnostných dôvodov dočasne zablokuje. Avšak v prípade záujmu užívateľov a ak to aj dovolí bezpečnosť aplikácie, tak v takom prípade môže byť potvrdzovanie odoslania správy heslom zrušené.

Pripravuje sa tiež možnosť nastavenia času automatického zmazania správy v systéme, šifrovanie správ a ďalšie funkcie.

Aktuálne je každému užívateľovi stanovený limit na odoslanie max. 100 súkromných správ za posledných 24 hodín, a celkovo 1000 správ. Ak však máte záujem o zvýšenie limitu, kontaktujte nás.

Maximálna veľkosť prílohy môže byť 2 MB a podporované sú formáty:
 • obrázky: GIF, JPG (JPEG), PNG
 • textové dokumenty: TXT, PDF, RTF (napr. WordPad), MS Word (DOC. DOCX), ODT (napr. LibreOffice)
 • tabuľkové dokumenty: MS Excel (XLS, XLSX), ODS (napr. LibreOffice)
 • prezentačné dokumenty: MS PowerPoint (PPT, PPTX), ODP (napr. LibreOffice)
 • zkomprimované dokumenty: ZIP, RAR
V priečinku "Kontakty" sa nachádzajú kontaktné údaje užívateľov, ktorým bola odoslaná súkromná správa. Automatické ukladanie kontaktných údajov je potrebné povoliť v nastaveniach. V súčasnosti je stanovený limit maximálne na 100 kontaktov. Po dosiahnutí tohto limitu nebudú ďalšie nové kontakty pridávané, nepotrebné je však možné zmazať, a ku každému je možné pridať poznámku.

Otvorená kniha

Na stránke "Otvorená kniha" je jednoduchý ilustračný príklad technológie Blockchain. Verejne sa na nej zobrazujú všetky hašované dáta súkromných správ. Každý užívateľ si tu môže podľa dátumu a ID vyhľadať hašované dáta svojej súkromnej správy, a porovnať ich so svojou odoslanou alebo doručenou správou, aby zistil, či v nej nebol pozmenený odosielateľ, príjemca, dátum správy, jej obsah a prípadne i príloha.

Poznámka: Jedná sa len o ilustračný príklad, nakoľko táto "otvorená kniha" nie je v súčasnosti distribuovaná (umiestnená na viacerých nezávislých sieťach, čím by sa zabránilo pozmeneniu dát), kvôli transparentnosti je však verejne prístupná.

Príklad hašovanej správy (sha256), ktorá obsahuje odosielateľa, príjemcu, dátum správy, jej obsah i prílohu: 1qac674216f3e15c761ee1a5e255f067953623c8b388b4459e13f978d7c846f4.
Z hašu sa nedá zistiť pôvodný obsah, avšak pôvodný možno tiež hašovať a výsledky porovnať. Ak budú oba výsledky hašu zhodné, obsah nebol nijak pozmenený.

Haš sha256 súkromnej správy obsahuje:
 • ID správy
 • ID odosielateľa
 • ID príjemcu
 • dátum odoslania (UTC, sekundy od 1.1.1970)
 • prioritu
 • predmet správy
 • obsah správy
 • prílohu (ak bola odoslaná)
  • názov prílohy
  • typ prílohy
  • veľkosť prílohy
  • obsah prílohy
Ak by sa v správe alebo v jej prílohe zmenil čo i len jeden znak (písmeno, číslica, pixel a pod.), už by bol jej haš iný, čo by znamenalo, že došlo k neskoršiemu pozmeneniu správy alebo jej prílohy.

Porovnanie dvoch rozdielnych výsledkov hašu sha256 rovnakého textu - rozdiel je len v jednej bodke:
Toto je test. - e7f44f9f929c2d5d509ab0264110b3d40cda0ba813d0d4da4926dbc94c209682
Toto je test - 746d2ed86c9ce8e096bd9ace61f9d1350016b97ff63cea7d72738efe57b1ae6a

Záznam sa v otvorenej knihe zobrazí ihneď po odoslaní súkromnej správy – majú aj zhodné časy (v knihe je však časová zóna UTC).

Hašované dáta si možno nechať podľa dátumu zobraziť alebo i stiahnuť vo formáte CSV, ktorý sa dá jednoducho importovať do rôznych programov, databáz.

Dátum hašovaných správ je v UTC (koordinovaný svetový čas) a vo formáte "yyyy-mm-dd hh:mm:ss".
(Poznámka: Stredoeurópsky čas je UTC + 1 hodina, a letný stredoeurópsky UTC + 2 hodiny.)

Na stránke "Online haš generátor" si môžete pre zaujímavosť vytvoriť haš vášho ľubovoľného textu.

Nastavenia

Zmeny v nastaveniach je možné vykonávať až po prihlásení. V súčasnosti je možné nastaviť:

Profil

V menu "Profil" si možno nahrať profilový obrázok, avatar. Tento bude prístupný všetkým užívateľom. Obrázok možno kedykoľvek zmazať alebo obmedziť jeho zobrazovanie. Zverejnený obrázok nesmie byť v rozpore s platnými právnymi predpismi i dobrými mravmi.
Povolené formáty sú GIF, JPG (JPEG) a PNG, pričom rozmery budú automaticky zmenšené na 200 x 200 pixelov, a druhý menší na 48 x 48 pixelov. Výsledný formát obrázkov bude JPG.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez udania dôvodu akýkoľvek obrázok zmazať.

Okrem obrázku si možno v profile nastaviť zobrazovanie ďalších rôznych informácií, pričom u každej z nich si možno vybrať, akému okruhu užívateľov sa budú zobrazovať. Kvôli prehľadnosti je možné obnoviť aj pôvodné predvolené nastavenia profilu, kedy bude, okrem iného, zmazaný aj obrázok.

Zmeny v profile treba potvrdiť aktuálnym heslom. Po 5 neúspešných pokusoch sa zmeny z bezpečnostných dôvodov dočasne zablokujú.

Súkromné správy

V menu "Súkromné správy" si možno nastaviť:
 • zasielanie notifikácií na e-mailovú adresu o doručení novej súkromnej správy;
 • automatické pridávanie príjemcov odoslaných správ medzi kontakty;
 • počet súkromných správ, ktoré sa zobrazia na jednej strane.
Automatické pridávanie príjemcov odoslaných správ medzi kontakty znamená, že ak niekomu odošlete súkromnú správu, jeho prezývka aj ID číslo sa automaticky uložia do kontaktov.

Predvolená hodnota počtu súkromných správ na jednej strane je 30, ale možno si nastaviť iný počet v rozmedzí od 10 do 100 správ.

Heslo

V menu "Heslo" si možno zmeniť aktuálne heslo za nové. Zobrazuje sa aj dátum a čas poslednej zmeny hesla.

Zmenu hesla treba potvrdiť aktuálnym heslom. Po 5 neúspešných pokusoch sa zmena z bezpečnostných dôvodov dočasne zablokuje.

E-mail

V menu "E-mail" si možno zmeniť e-mailovú adresu. Na novú uvedenú adresu sa automaticky zašle e-mail, ktorým sa potvrdí jeho zmena. Až následne sa uskutoční zmena aj v systéme.


Oznam o zmene e-mailovej adresy za zašle na novú aj starú adresu.

Zmenu e-mailu treba potvrdiť aktuálnym heslom. Po 5 neúspešných pokusoch sa zmena z bezpečnostných dôvodov dočasne zablokuje.

Grid karta

V menu "Grid karta" si možno nechať zobraziť aj vytlačiť aktuálnu kartu, generovať novú, alebo i zrušiť prihlasovanie Grid kartou. Viac informácií o Grid karte.

Všetky akcie súvisiace s Grid kartou treba potvrdiť aktuálnym heslom. Po 5 neúspešných pokusoch sa tieto akcie z bezpečnostných dôvodov dočasne zablokujú.

PIN

V menu "PIN" sa mení PIN kód. Doporučuje sa zmeniť si ho po prvom pirhlásení. Viac informácií o PIN kóde.

Zmenu PIN kódu treba potvrdiť aktuálnym heslom. Po 5 neúspešných pokusoch sa zmena z bezpečnostných dôvodov dočasne zablokuje.

Newsletter

V menu "Newsletter" možno zmeniť (povoliť alebo zakázať) zasielanie spravodajských informácií na e-mail. Viac informácií o Newsletter.

Časová zóna

V menu "Časová zóna" sa nastavuje zobrazovanie času. Všetky časy v systéme sú v UTC - koordinovaný svetový čas (resp. GMT - greenwichský stredný čas). Viac infomácií na Wikipedii.

Na základe parametrov internetového prehliadača sa môže užívateľom zo Slovenska a Čiech automaticky zobrazovať stredoeurópsky čas (v letnom období letný čas + 1 hodina). Ostatným užívateľom sa bude zobrazovať pôvodný (UTC +0).

V nastaveniach si ale možno zvoliť ľubovoľnú požadovanú časovú zónu. Zvolená časová zóna sa zobrazuje pri každom čase.
Aktuálna časová zóna je: UTC

Taktiež si možno zvoliť zobrazovanie požadovaného formátu času a tiež formátu čísla (podobne ako v programe Excel).

Posledné prihlásenia

V menu "Posledné prihlásenia" sa zobrazuje posledných 10 prihlásení. Konkrétne sa zobrazuje dátum a čas, IP adresa a tiež informácie o internetovom prehliadači (User Agent).

Tieto informácie sú ďalším bezpečnostným prvkom.

Ďalšie

V menu "Ďalšie" sa nastavuje čas automatického odhlásenia. Viac informácií o automatickom odhlásení.

Notifikácie

Na stránke "Notifikácie" sa zobrazujú informácie, oznámenia akcií typu:
 • registrácie
 • prihlásenia
 • odhlásenia
 • zmeny rôznych nastavení
 • žiadosti o priateľstvo
 • doručenia súkromných správ
 • a ďalšie.
Notifikácie staršie ako 30 dní budú automaticky zmazané.

Ostatné

V súčasnosti v štádiu programovania a testovania sa môže občas vyskytnúť nejaký technický problém.

V prípade potreby môžete kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa. Kontaktné údaje sú na stránke "Kontakt".

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto "Podmienky používania" meniť. Tieto "Podmienky používania" strácajú účinnosť dňom ich nahradenia neskoršími Podmienkami používania.